Het doel van cosmetische bindweefselmassage is verbetering van de toestand van het weefsel door middel van verbetering van de doorbloeding en het activeren van de huidstofwisseling.

Bindweefsel is vergelijkbaar met het cement tussen de bouwstenen van een huis: verspreid door ons hele lichaam verbindt en ondersteunt het organen, gewrichten en spieren. Bindweefsel leidt eveneens bloedvaten en zenuwen naar de organen en biedt bescherming tegen infecties. De cellen in bindweefsel vervullen daarnaast een belangrijke taak in het wondgenezingsproces. Het onderhuidse bindweefsel isoleert warmte, slaat energie op en is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof, voeding -en afvalstoffen.

Bindweefselmassage is een intensieve diepgaande massage die wordt uitgevoerd op de bindweefsellaag in het lichaam met als uiteindelijk doel verbetering van de huidconditie.
Door de diepe massagetechnieken die op het bindweefsel inwerken, vervormen de fibroblasten (bindweefselcellen) waardoor de huid aangezet wordt tot vernieuwing en de daarmee samenhangende versteviging. De huidstofwisseling wordt geactiveerd en de productie van nieuw collageen en elastine bevorderd.

Deze behandeling is zéér geschikt als rimpel- en littekenbehandeling, maar heeft nog vele andere indicaties.

De eerste behandelingen kunnen door verklevingen van het bindweefsel als gevoelig, pijnlijk of snijdend worden ervaren. Het kan voorkomen dat de huid tijdens de massage heftig reageert en rood wordt. Het is van belang dat u aangeeft, wanneer het voor u onprettig wordt.

Behandelwijze cosmetische bindweefselmassage

1. Kennismaking en informatief gesprek
2. Anamnese (indicatiebepaling en eventuele onderliggende ziektebeelden)
3. Lokaal onderzoek (indicatiegebied bekijken)
4. Opstellen behandelplan, inclusief reiniging en masker
6. Doorspreken behandelplan
7. Aanvang kuur
8. Evaluatie behaalde resultaten
9. Eventuele afspraak voor onderhoudsbehandeling

Tijdens behandeling te verwachten effecten

De cosmetische bindweefselmassage is een intensieve massage die soms pijnlijk is en veel reacties kan oproepen. De huid kan op sommige plaatsen zeer gevoelig tot pijnlijk zijn.
Het is de bedoeling dat de spanning van de huid afneemt en losser aanvoelt.

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat u reageert wanneer er een verandering in beleving optreedt. Bij bepaalde technieken kan uw huid dof, dood of stom aanvoelen.
Deze diepere technieken kunnen een scherp, snijdend, prikkelend gevoel geven, alsof het met de nagel gedaan wordt.

In het algemeen treedt een loom, aangenaam vermoeid gevoel op.

Na de behandeling te verwachten effecten

Na de behandeling treedt de zogenaamde “na-reactie”op.
Dit kan bijvoorbeeld een verhoogde gevoeligheid of een ietwat beurs gevoel zijn.
Deze reactie is acceptabel wanneer het niet langer aanhoudt dan 24 uur.

Naast bovengenoemde reacties kunnen er gevoelens van loomte, slaap en warme, tintelende handen of voeten optreden. Dit zijn zeer positieve en welkome reacties. Het betekent dat er goed op de massage wordt gereageerd.

Algemeen

Over het algemeen zijn er meerdere behandelingen nodig om de doelstelling te verwezenlijken. Daarom wordt  de cosmetische bindweefselmassage veelal in kuurverband geadviseerd, waarbij periodieke procesevaluatie zinvol is. Afhankelijk van de doelstelling en de behandelindicatie stem ik met u de behandelfrequentie gedurende de kuur vast,
waarna een met u afgestemde onderhoudsbehandeling volgt.

De behandelduur zal in combinatie met de reiniging en het masker 75 minuten bedragen.
Na enige behandelingen leert uw lichaam de prikkels gunstig interpreteren, waardoor de vereiste effecten sneller optreden.